Προαθλητικός καρδιολογικός έλεγχος

Βασικός έλεγχος για συμμετοχή σε άθλημα - συμπλήρωση της κάρτας υγείας

  • 15 λεπτά
  • 20 ευρώ
  • Ιατρείο

Περιγραφή υπηρεσίας

Ο βασικός προαθλητικός έλεγχος περιλαμβάνει τη λήψη στοχευμένου ιστορικού του αθλητή και της οικογένειας, κλινική εξέταση με ακρόαση καρδιάς και έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, καθώς και ηλεκτροκαρδιογράφημα. Αν από το ιστορικό και την κλινική εξέταση προκύψουν ενδείξεις, μπορεί να συσταθεί η διενέργεια triplex καρδιάς ή άλλων εξειδικευμένων εξετάσεων.

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Αρτέμιδος 8, Βάρη, Greece

    2108976005

    theodoroszografos@thoraxmed.org